Funktionalitet

Enkel schemaläggning

Du kan på ett väldigt enkelt sätt schemalägga assistenter utifrån den assistansberättigades behov och tilldelade resurser från Försäkringskassan.

Skapa schemamallar

Med funktionen grundscheman i Coordinare kan du skapa schemamallar som går att upprepa och enkelt applicera på ett schema.

Kontroll av schemaläggning

Coordinare kontrollerar i realtid hur många timmar du schemalagt och du får snabbt en överblick över hur många timmar som finns kvar för perioden. Det finns även kontroller som hjälper dig att följa gällande lagar och regler.

Rapporter och lön

Den interna tidrapporten visar allt du behöver för löneberedningen, inkl automatisk OB. Faktureringsunderlag finns för eventuell kommunal utökning.

Tidrapporter snabbt och rätt

Coordinare erbjuder tidrapportering som går snabbt och blir rätt. Avvikelser kan rapporteras av assistenten och godkänns av arbetsledaren. Tidrapporter signeras i mobil eller dator med mobilt BankID och kan därefter skickas elektroniskt till Försäkringskassan (ELT).

Journalföring och uppföljning

Coordinare är ett fullt integrerat journalsystem anpassat för assistansbranschen. Vi hjälper dig att följa gällande lagar och regler så att allt görs på rätt sätt och sparas på rätt plats. Coordinare hjälper er att hålla reda på pågående ärenden, påminner om uppföljning och har inbyggda rutiner för alla typer av händelser.

 • Schemaläggning - snabbt och smidigt
 • Schemamallar
 • Hantera t.ex. sjukfrånvaro, passbyten, VAB och sen ankomst
 • Hantera övertid, väntetid, beredskap, utbildningstimmar m.m.
 • Skapa upprepade pass med en knapptryckning
 • Register med assistansberättigade
 • Register med assistenter
 • Olika rättigheter för arbetsledare, teamledare, assistenter m.fl.
 • Visa lönebesked från Crona Lön i Coordinare
 • Godkänn pass och rapportera avvikelser med mobilen
 • Webbtjänst - Ingen programvara behöver installeras på din dator
 • Elektroniska tidrapporter till försäkringskassan (ELT)
 • Kontroller av kollektivavtal och lagar sker automatiskt
 • Journalföring för den assistansberättigade
 • Dokumentarkiv kopplade till assistansberättigade och assistenter
 • Notifikationscentral - håller reda på allt åt dig
 • Skräddarsydda integrationer efter önskemål
 • Skräddarsydda rapporter efter önskemål
 • Obegränsat antal användare
 • API för säker integration mot egna system
 • Och mycket mera...