Hantera flera företag

Coordinare har byggts från grunden med stöd för flera företag

Enkelt att schemalägga assistenter från flera företag

Alla assistenter som är kopplade till assistansanvändaren är tillgängliga för schemaläggning, oavsett vilket företag de har sin anställning genom

En assistent kan jobba för flera företag

Fungerar lika bra för externa företag

Det är lika enkelt att använda funktionen för koncernens egna företag som för externa företag.

Korrekta tidrapporter

Självklart fylls tidrapporter i på korrekt sätt och helt automatiskt. Hänsyn tas till om assistenten är anställd av anordnaren eller av annat företag än anordnaren.