Assistansberättigade (personakt)

Funktionerna kring de assistansberättigade är kärnan i Coordinare

Det är här det dagliga arbetet med schemaläggning, frånvaro- och vikariehantering, dokumentation och journalföring sker.

Beviljad assistanstid
Information om beslutet
Sjukhusvistelse
Försäkringskassa-beslut
Kommunalt beslut
Läs mer

I kopplingstabellen finns den personal som ska kunna arbeta hos varje assistansberättigad

Anställningstid
Anställningsvillkor
Anmälan från arbetsgivare (FK3066)
Behörigheter
Läs mer

Schemalägg assistansen med drag-och-släpp-teknik, rapportera digitalt

Grundschema
Assistansschema
Tillfällig utökning
Utökning i väntan på beslut
Kontroll
Överblick
Läs mer

Samla alla dokument med koppling till den assistansberättigade.

Ladda upp dokument i valfritt format
Behörighet styr åtkomst
Kategoriserat enligt branschens behov
Beskriv dokumentets innehåll
Läs mer

Journalför utförandet av assistansen med hjälp av Coordinare.

Journalanteckningar
Minnesanteckningar
Arbetsplatsträffar
Avvikelser
Lex Sarah
Arbetsmiljö
Läs mer

Den assistansberättigades särskilda önskemål och krav om personalen registreras i Coordinares kravprofil

Underlättar vid rekrytering
Kundens behov
Läs mer