Assistansberättigades funktioner

Assistansberättigad som får eget konto kan alla schemalagda assistenter, även frånvarande och ersättare

Läs mer

Möjligheten att följa den nyttjade och kvarvarande assistanstiden för varje månad och för hela perioden är uppskattad

Läs mer