Beslut från Försäkringskassan eller kommun

Beviljad assistanstid

Ange den beviljade assistanstiden så kan Coordinare visa hur mycket tid som kvarstår medan du arbetar med schemat - månadsvis och för hela perioden

Information om beslutet

Förutom beslutade timmar visas ytterligare information som är bra att ha nära till hands, så som beslutsfattare och dennes kontaktuppgifter

Sjukhusvistelse

Om sjukhusvistelse är beviljat redovisar Coordinare automatiskt assistans utförd på sjukhus till Försäkringskassan

Försäkringskassa-beslut

För kunder med beslut från försäkringskassa kan assistenternas tider signeras med BankID och skickas in elektroniskt (ELT)

Kommunalt beslut