Integration med lönesystem
Standard

Skicka den anställdes tider till lönesystemet med en knapptryckning

Anställda kommer enkelt åt sina lönebesked