Nyttjad och kvarvarande assistanstid

Möjligheten att följa den nyttjade och kvarvarande assistanstiden för varje månad och för hela perioden är uppskattad