Rapporter

Tidrapporter skapas automatiskt från schemat, signeras med BankID och skickas sedan elektroniskt till försäkringskassan.

Signering med BankID
Skicka flera rapporter med ett enda klick
Fantastisk överblick
Läs mer
Rapport för kommunkunders assistanstid
Läs mer
Rapport över sjukfrånvaro som ska faktureras kommunen
Automatiskt uträkning av sjukersättning
Tar hänsyn till om vikarie finns
Detaljerad rapport
Läs mer

Lista alla assistansberättigade som har obemannade pass

Lista assistansberättigade som saknar bemanning
Visa alla obemannade pass för en viss assistansberättigad
Länk till schemat för åtgärd
Läs mer

Lista alla assistansberättigade som fått assistans vid sjukhusvistelse

Lista assistansberättigade som fått assistans på sjukhus
Visa all assistanstid som är utförd på sjukhus
Länk till schemat
Summering av tid på sjukhus per assistent och totalt för assistansmottagaren
Läs mer

Assistanstiden kan utökas genom tillfällig utökning eller med utökning i väntan på beslut. Självklart finns tillhörande rapporter.

Schemalägg pass som utökad assistanstid
Rapportera utökningen till kommunen
Läs mer