1.17

I den här versionen förbättrar vi och utökar kommunrapporterna, introducerar versionsnyheter på ett nytt sätt och gör det lättare för er kunder att kontakta oss. Till nyheterna hör också möjligheten att hantera utökning i väntan på beslut samt att det blir lite smidigare för er som behöver använda FK3059.

Nytt

Hantering av utökning i väntan på beslut

Inställning görs via passets redigeringsdialog

Rapport till kommunen

Rapport till kommunen

Specifikation av utökningen i ELT. Den utökade assistanstiden räknas med i tidrapporterna.

Specifikation av utökningen i ELT. Den utökade assistanstiden räknas med i tidrapporterna.

Kontaktformulär

Man kan nu kontakta oss direkt via Coordinare om det dyker upp problem, frågor, funderingar, tips, idéer, önskemål eller annat

Vårt nya kontaktformulär

Vårt nya kontaktformulär

Versionsnyheter

Möjlighet att läsa versionsnyheter direkt i Coordinare

Ett klick på versionsnumret öppnar en ruta med versionsnyheter

Förbättrat

FK3059 (och FK3057)

Allt som har med rapportering av assistanstid till Försäkringskassan är nu samlat under Rapporter - Försäkringskassan - Assistanstid (som även kan nås via menyalternativet Assistanstid (FK) under den assistansberättigade). Menyalternativet FK3059/FK3057 är borttaget och FK3059/FK3057 är nu istället båda tillgängliga i anslutning till den elektroniska tidrapporteringen  (ELT).

 • "Godkänn" har döpts om till "Klarmarkera"
 • Det går numera att klarmarkera rapporten även fast passen inte är närvaroregistrerade
 • En laddningsindikator visas medan rapporten genereras

Min assistanstid

Det framgår nu tydligare för assistenter när de inte behöver signera sin assistanstid under aktuell månad. 

Assistenter möts nu av denna text när det inte finns någon assistanstid att signera

Assistenter möts nu av denna text när det inte finns någon assistanstid att signera

Ikoner

En del ikoner har bytts ut för ökad tydlighet och dialogen för att redigera pass visar nu ikoner intill statusinställningarna

Kommunrapporter

Översikten visar nu vilka assistenter som ingår i rapporterna samt närvaroregistreringsstatus

Översikten visar nu vilka assistenter som ingår i rapporterna samt närvaroregistreringsstatus

Kommunrapporterna har nu en summeringsflik som listar och summerar all assistanstid för den assistansberättigade

Kommunrapporterna har nu en summeringsflik som listar och summerar all assistanstid för den assistansberättigade

Vid utskrift visas nu den assistansberättigades uppgifter ovanför varje delrapport

Vid utskrift visas nu den assistansberättigades uppgifter ovanför varje delrapport

Tidrapporter

Det är nu tydligare att tidssummeringens underkategorier utgör en vidare specifikation av i tiden i ovanstående huvudkategorier

Åtgärdat

 • Beslut sorterades inte i fallande datumordning
 • Tiderna i grundschemats och assistansschemats sammanfattningsruta formaterades inkonsekvent
 • Sjukfaktureringsunderlaget indikerade felaktigt att vikariepass var signerade trots att de inte var det för brukare som anställer själv
 • Sjukfaktureringsunderlaget hanterade inte sjukfrånvaro i flera steg där den första vikarien ersatts av en annan vikarie (och så vidare)
 • Assistanschemats månadsvy nyttjade inte skärmutrymmet fullt ut
 • Statusen "Assistanstid signeras och skickas via blankett FK3059" kunde visas felaktigt i ELT efter att FK3059 godkänts om en assistent hade flera kopplingar till samma assistansberättigad
 • Löneunderlag och arbetsgivarintyg: slutdatumet för kopplingar presenterades felaktigt (+ 1 dag)
 • ELT: knappar för att signera/skicka alla visades när det inte fanns några rapporter för aktuell månad

1.17.1

Nytt

Ny schemakontrollruta

Schemakontrollrutan som orsakat en del besvär i framförallt assistansschemat genom att ligga kvar och inte vilja försvinna när den ska har nu ersatts med en helt ny

Ny schemakontrollruta 1.17.1

Ny schemakontrollruta

Utökning i väntan på beslut i grundschema

Det är nu möjligt att hantera utökning i väntan på beslut även i grundschemat

Hantera utökning i väntan på beslut i grundschemat

Åtgärdat

 • Sjukfaktureringsunderlaget inkluderade inte vikariepass med sjukfrånvaro trots att de ersatte annan typ av frånvaro än sjukfrånvaro (t ex semester). Felet introducerades i förra uppdateringen (1.17) den 28 oktober.

Exempel på när ett vikariepass med sjukfrånvaro inte kom med i sjukfaktureringsunderlaget. Passet i mitten av kedjan i bilden är ett vikariepass till ett pass med semesterfrånvaro och ska därför inkluderas.

1.17.2

Nytt

Löneunderlag

 • Det är nu möjligt att välja om relaterade pass (ersatta pass och vikariepass) ska visas i rapporten eller ej
 • För att förtydliga vad det egentligen handlar om har begreppet "klarmarkera tidrapport" nu ändrats till "klarmarkera löneunderlag". Samtliga relaterade etiketter och texter är uppdaterade därefter.

ELT

 • Knapparna för att signera/skicka alla rapporter visas nu hela tiden oavsett vald inställning i rapportstatusfiltret. De är dock bara aktiva när de kan användas och om så inte är fallet visas en förklarande text när man för musen över knapparna.

Åtgärdat

 • Assistansschemats månadsvy visade fortfarande den gamla schemakontrollrutan (med sammanställning och kontroll av assistentens arbetstid).
 • Versionsnyheter visades inte för assistansberättigade

Mitt assistansschema

 • Månadssammanfattningen visades inte i assistansschemats månadsvy för assistansberättigade.
 • Funktionen för sammanställning och kontroll av assistentens arbetstid var tillgänglig för assistansberättigade i assistansschemats månadsvy.