1.18

I den här versionen satsar vi på att förbättra användarupplevelsen i Coordinare genom att förenkla och göra gränssnittet tydligare. Vi introducerar även nya rapportfunktioner och en del annat smått & gott.

OBS! De som använder Coordinare i mobilen (främst assistenter) måste uppdatera Coordinare genom att ladda om appen/sidan manuellt, för att få den senaste versionen. Om Coordinare har fästs på hemskärmen kan man i vissa mobiler (främst iPhone) behöva avsluta appen helt och hållet för att sedan öppna den på nytt (visa alla appar -> svep bort Coordinare). På andra enheter (Android) räcker det att uppdatera genom att dra nedåt på skärmen. Detta kommer inte vara nödvändigt vid kommande uppdateringar eftersom den vanliga knappen för uppdatering då kommer att dyka upp även på mobila enheter.

Nytt

 • Nya färger: assistenter tilldelas nu unika och beständiga färger i brukarens assistansschema och grundschema från en helt ny färgpalett på 171 färger. Färgerna ändras inte längre vid personalförändring hos brukaren.
 • Ny rapport: rapporten "Schemalagda pass" visar alla brukare med schemalagda pass, med möjlighet till filtrering på "Obemannade pass" och "Sjukhusvistelse". Snabbgenvägar till filtren erbjuds i huvudmenyn.
 • Varningar om obemannade pass visas nu i kommunrapporterna och den nya rapporten "Schemalagda pass" (ELT kommer att förses med samma funktion i en framtida uppdatering)
 • Huvudmenyn har flyttat till höger sida
 • Funktioner som berör inloggad användare (t ex "Mina pass") har flyttat från huvudmenyn till användarmenyn (under inloggad användares namn och bild)
 • Möjlighet att markera FK3066 som skickad
 • Det går nu att komma åt all information som rör en inaktiverad assistansberättigad. Begränsningarna som råder är att assistanschema och grundschema låses för redigering samt att rapporteringen slutar fungera månaden efter inaktivering.

Nytt utseende på sidhuvud och huvudmeny

Nytt utseende på sidhuvud och huvudmeny

Förbättrat

Generellt

 • Användarupplevelsen och gränssnittet har fått sig en ordentlig översyn i flera delar av systemet. Förändringarna märks tydligast i sidhuvudet/navigationen, scheman, mina pass/min assistanstid och rapporterna. 
 • Löneunderlag och ELT: vid utskrift av rapporter så skrivs delrapporter ut på ny sida som också visar ett sidhuvud med relevant information
 • Kommunrapporter: det går nu att dölja passinformation och relaterade pass
 • Tydligare information i informationsrutan för rapporter som filtrerats (gäller kommunrapporterna och den nya rapporten "Schemalagda pass", ELT och lönerapport kommer att förses med samma funktion i en framtida uppdatering)
 • Huvudmenyn kan stängas genom att klicka/peka utanför den (på mindre skärmar)
 • Valt/aktivt menyalternativ i huvudmenyn markeras nu tydligt med annan färgnyans
 • Benämningen "Assistans på sjukhus" har ändrats till "Sjukhusvistelse"
 • Systemets laddningsindikatorer har fått ett enhetligare och tydligare utseende 

Scheman

 • Optimerad inladdning av schema, pass och schemakontroll
  • Snabbare inladdning av pass vid byte av vecka/månad i kalendern
  • Vid redigering av schemat uppdateras schemakontrollen endast för berörd personal
  • Laddningsindikator vid personens namn i personallistan visar att schemakontrollen körs för just den personen
 • Kalendern som används för val av vecka är nu större och tydligare
 • Bättre anpassning och funktion för enheter med mindre skärmar (t.ex. mobiler och surfplattor)
 • Bekräftelsenotiser som upplevdes som överflödiga har tagits bort
 • Förbättrad felhantering i grundschema

Närvaroregistrering ("Mina pass")

 • I utgångsläget visas nu bara pass som ska närvaroregistreras. Närvaroregistrerade pass flyttas till en separat flik, pass som inte har börjat ännu döljs (visas med en knapptryckning). När alla pass är rapporterade visas en tydlig grön bock och en text som indikerar att allt är klart.
 • Assistenter uppmanas nu att signera assistanstid så snart alla arbetspass för en viss kombination av brukare och företag är närvaroregistrerade.

Assistentsignering ("Min assistanstid")

 • Knappen "Ångra signatur" har flyttats till en undermeny

Åtgärdat

 • Funktionen för kommunrapporter visade som mest 50 brukare i översiktsvyn
 • Notisruta med uppdaterings- och felmeddelanden visades inte på mindre skärmar
 • Vid kopiering av ett befintligt grundschema så laddades inte kopian in automatiskt
 • Grundschema: månadsvyn var för smal
 • Löneunderlag: "visa relaterade pass" hade ingen effekt på summeringsfliken
 • Spärra schema: datum var felformaterade

1.18.1

Åtgärdat

 • Ett felmeddelande visades i schemat när ett pass ändrades från bemannat till obemannat.
 • Obemannade pass sorterades inte alltid i datumordning i rapporter.
 • Passkommentarer presenterades med ljus textfärg på pass med mörkare bakgrundsfärg, vilket gjorde dem svårlästa mot sin egna ljusa bakgrund.
 • Brukarens namn presenterades ibland inte i schemat när man klickat sig dit från en lista med obemannade pass.

1.18.2

Förbättrat

 • Assistansschema: Det går inte längre att göra några ändringar överhuvudtaget på pass som ingår i ett klarmarkerat löneunderlag eller en signerad FK-rapport utan att första ta bort klarmarkering/signaturer.
 • Löneunderlagets klarmarkeringsstatus visas numera bara i löneunderlaget (inte i rapporter till Försäkringskassan och kommunen som enbart har med assistanstid att göra).
 • Sidan "Mina lönebesked" är nu bättre anpassad för mindre skärmar (t ex mobil).

Åtgärdat

 • Systemet saknade 2020 års datum och ersättningsnivåer för storhelgstillägg med följden att OB inte rapporterades korrekt för januari 2020 och framåt.
 • Assistansschema: det gick inte att uppdatera tiderna på ett pass direkt efter att närvaroregistreringen nollställts.
 • Assistansschema: vid kopiering av pass som tillhörde ett klarmarkerat löneunderlag följde denna länk med till kopian med följden att det nya passet inte kunde redigeras.
 • Grundschema: summeringen av schemalagd tid visades inte för obemannade pass (ovanför personallistan).
 • Grundschema: den horisontella rullningslisten hamnade för långt ned.
 • Tangentbordet visades på mobila enheter vid användning av månads-/och årsväljare.

1.18.3

Förbättrat

 • Coordinare använder nu den senaste versionen av BankIDs API (version 5)
 • Min assistanstid: användare med iPhone eller iPad (som pga ändringar i iOS/BankID-appen inte längre automatiskt kan växlas tillbaka till Coordinare efter signering) får nu en påminnelse i samband med att BankID-appen startas att själva växla tillbaka till Coordinare för att slutföra signeringen.

Ny notis i samband med att BankID-appen startas på iOS-enheter.

Åtgärdat

 • Min assistanstid: månadsväljaren lade sig under rubriken och hamnade i utfällt läge utanför skärmen på de minsta skärmarna