1.19

I den här versionen introducerar vi möjligheten att skicka påminnelser till assistenter som missat att närvaroregistrera sina pass eller signera sin assistanstid. Vi har även gjort en övergripande uppfräschning av gränssnittets design och förbättrat användarupplevelsen ytterligare.

Nytt

 • Påminnelser via SMS till assistenter som missat att närvaroregistrera sig eller signera sin assistanstid. Funktionen återfinns via länken "Påminnelser" under "Personal" i huvudmenyn (samt  "Rapporteringsstatus" under "Rapporter - Personal" som länkar till samma sida).
 • Rapportvy som visar status för assistenters närvaroregistrering och signering

Förbättrat

 • Användargränssnittet har fått sig en ordentlig översyn med hänsyn till design och användarvänlighet. Resultatet märks i alla delar av hela systemet och förbättringarna är för många för att lista här, men förhoppningsvis kommer du som användare uppleva att gränssnittet känns fräschare, mer konsekvent och lättare att använda.
 • Avdelningarna "Assistansberättigade" och "Personal" i huvudmenyn går nu att fälla ut och in utan att navigera iväg och har båda fått två nya underlänkar: "Lägg till ny" och "Lista alla"
 • Personallistan (som nu nås via "Lista alla" under "Personal") filtrerar inte längre automatiskt på vald assistansberättigad. För att snabbt se vilka som arbetar för vald assistansberättigad finns istället ett nytt menyalternativ under vald assistansberättigad som heter "Kopplad personal".
 • Radbrytningar presenteras nu korrekt även när textrutor inte är i redigeringsläge
 • Det går nu att länka direkt till flikarna under t ex personalprofilen och den assistansberättigades profil

Åtgärdat

 • Webbläsarens autofyllfunktion fyllde i sparade användarnamn och lösenord vid redigering av andra användares inloggningsuppgifter 
 • Löneexport: exporten misslyckades om tidigare exporterade tidrader tagits bort från Crona Lön
 • Mina lönebesked: årsväljaren var felaktigt formaterad
 • Vyer med formulär doldes vid utskrift

1.19.1

Nytt

 • Assistansberättad: möjlighet att kopiera befintliga beslut
 • Rapporteringsstatus/påminnelser: möjlighet att filtrera på assistent

Förbättrat

 • Assistanschemats och grundschemats sammanfattningsrutor har fått nytt utseende och en översyn under ytan
 • Assistansberättigad: gränssnittet för att hantera assistentkopplingar kräver nu mindre utrymme i sidled och fungerar bättre på mindre skärmar
 • Kopiering av grundschema: den assistansberättigade som schemat tillhör är nu förvald vid kopiering och eventuell klarmarkering tas bort från kopian

Rapporteringsstatus/påminnelser

 • Det framgår nu tydligare vad status är när man för muspekaren över statusikonerna
 • Funktionen för att skicka påminnelse till alla aktiveras först när den aktuella perioden är över

Åtgärdat

 • Assistanschemats sammanfattningsruta: kvarvarande timmar misstämde i vissa lägen och periodens slutdatum presenterades felaktigt på grund av förändring i 1.19.0
 • Rapporter: aktiva filter med rullgardingsmeny växte ibland för mycket i sidled och lade sig ovanpå intilliggande filter i gränssnittet
 • Rapporteringsstatus/påminnelser: filtret "Rapportering påbörjad" släppte i vissa fall igenom och visade assistenter som inte påbörjat sin rapportering eller som slutfört sin rapportering
 • Datumväljaren kunde bli alldeles för smal i vissa lägen

1.19.2

Förbättrat

Påminnelser

 • Filtret "Har just fått påminnelse" har bytts ut mot "Fått påminnelse < 2 timmar sedan"
 • Avsändare av SMS är nu namnet "Coordinare" istället för det telefonnummer som användes tidigare

Åtgärdat

 • OB beräknades inte korrekt (en timme för mycket) om ett pass sträckte sig över omställningen till sommartid (felet introducerades i 1.19.1 som släpptes 2020-03-30)

1.19.3

Åtgärdat

 • Löneunderlag: tabellrubriker hamnade i oordning när samma rapport innehöll både OB och sjuk-OB

1.19.4

Nytt

 • Rapporter: knapp för att snabbt navigera till toppen av ett sidresultat
 • ELT: övergripande kryssrutor för att välja om passinformation (och relaterade pass) ska visas eller ej
 • Personallista: filtret för assistansberättigad innehåller nu utöver den assistansberättigades namn även kundnummer och personnummer

Åtgärdat

 • OB: Skärtorsdagen 9/4 räknades inte som storhelg (inom KFS)