Dela ut redigeringsbehörighet till scheman

I många fall vill man ge en eller flera assistenter möjlighet att arbeta med schemaläggning för enskilda kunder.

Steg 1 - Ge assistenten rollen Teamledare

  • Gå till assistentens profilsida (Personalprofil)
  • Aktivera redigering
  • Kryssa i "Teamledare"
  • Spara

Detta ger i sig självt ingen extra behörighet, utan låser endast upp möjligheten att ge assistenten extra behörighet hos utvalda kunder.

Steg 2 - Tilldela behörighet hos en kund

För varje kund som assistenten ska få möjlighet att redigera scheman:

  • Gå till kundens profilsida och flik "Assistenter"
  • Skapa ny eller redigera befintlig koppling
  • Välj Teamledartyp "Schemaadministratör"
  • Välj om assistenten även ska få behörighet att hantera grundscheman
    (denna funktion kan behöva aktiveras för er om den inte är tillgänglig, skicka i så fall ett meddelande till oss så ordnar vi det)

Kopplingstabell assistent-kund

Tänk på att assistenten även kan se historiska grundscheman och all historik i assistansschemat.