Versionsnyheter

I den här uppdateringen ser vi över hanteringen av användarkonton från grunden - dels för att höja säkerheten dels för att underlätta för den enskilde användaren. Vi utökar inställningarna för att ange assistentens relation till kunden, om assistenten är närstående eller lever i hushållsgemenskap. Vi introducerar en logg kopplad till personal som ger möjlighet till permanenta anteckningar. För att nämna några saker. Uppdateringen innehåller också en rad andra efterlängtade förbättringar och buggfixar.
Läs mer
Den här uppdateringen lyfter hanteringen av anställningar i Coordinare till en ny nivå och introducerar digitala anställningsavtal, med möjlighet till både BankID-signering och manuell påskrift. Aldrig har det varit enklare att administrera assistenternas anställningar - med alla nödvändiga uppgifter, inställningar och funktioner nära till hands.
Läs mer
I denna uppdatering, som är lite mindre än vanligt, bjuder vi på en funktion som några av våra kunder har haft högt upp i sin önskelista: möjligheten att se en översiktlig sammanställning av obemannade pass (för samtliga kunder). Funktionen återfinns på startvyn "Översikt" i Coordinare och erbjuder flertalet filter för att begränsa och göra urvalet av pass relevant för just dig. Bland annat kan du välja att endast visa obemannade pass hos kunder där du själv är arbetsledare.
Läs mer
Med den här uppdateringen introducerar vi en visselblåsarfunktion i Coordinare för att ta emot anonyma visselblåsaranmälningar via webben. "På köpet" kommer även fullskalig ärendehantering som gör det möjligt att för hantera alla typer av ärenden, inte bara visselblåsarärenden.
Läs mer
I den här uppdateringen öppnar vi upp möjligheten att skicka in räkningen elektroniskt via Försäkringskassans nylanserade e-tjänst E-RÄK för inlämning av uppgifter om utförd assistans och redovisning av assistansersättning. Coordinare är fullt integrerat med den nya tjänsten vilket gör det möjligt för anordnaren att enkelt förbereda månadens räkning med hjälp av underlag från systemet och för kunden (eller dess eventuella ställföreträdare) att granska och lämna in den med några få knapptryckningar. Räkningen signeras digitalt hos Försäkringskassan i samband med inlämning.
Läs mer
Den enskilt största uppdateringen av Coordinare någonsin. På ytan har användargränssnittet fått sig en översyn från topp till tå och blivit enklare, enhetligare och renare i sin design med mer utrymme till informationen och funktionerna i fokus. Nya gränssnittslösningar sparar klick och flyttar funktionerna närmare dig som användare. Framstegen syns inte minst i schemaläggningsvyerna. Samtidigt har flera av funktionerna i systemet utökats och förbättrats. Ett exempel är den automatiska schemakontrollen som nu inkluderar kontroll av arbetstid mot beräkningsperiod. Under ytan har stora framsteg gjorts med själva ramverket som systemet vilar på, vilket möjliggjort flera av förbättringarna i den här uppdateringen men också lagt en stabil grund för kommande uppdateringar.
Läs mer
Den här uppdateringen bjuder på en helt ny listvy i assistansschemat, uppfräschade kund- & personalprofiler och fler smidiga direktlänkar till rapporter från kundmenyn. Vi har även kortat ned laddningstiderna rapporteringsgränssnitten och gjort det lättare att hitta bland schemalagda pass.
Läs mer
Coordinare har fått en helt ny funktion för att hantera beslut inom ramen för SFB, LSS, SoL och HSL. Med hjälp av beslutstyper, beslut och beslutsperioder är det nu busenkelt att löpande ha koll på kundernas beviljade och nyttjade assistans, oavsett lagrum och huvudman. Journal- och minnesanteckningar har också fått sig ett ordentligt lyft med nytt gränssnitt och flera nya möjligheter. I vanlig ordning är listan med nyheter och förbättringar lång men vi gör vårt bästa för att sammanfatta allt i denna versionsnyhet.
Läs mer
I den här versionen introducerar vi möjligheten för teamledare att hantera grundschemat, förbättrar utskrifter och inför ett par nya hjälpmedel för tidsavstämning i schemat.
Läs mer
Nu inför vi möjligheten att skicka in anmälan från arbetsgivare med uppgifter om personlig assistent (motsvarande FK3066) digitalt.
Läs mer
En massiv uppdatering med fokus på förbättringar av navigation och arbetsflöde i Coordinare. "ID-kort" för kunder och personal med snabbmenyer revolutionerar sättet du som användare tar dig fram i systemet, och schemavyerna har laddats med flera nya funktioner & möjligheter. Som vanligt passar vi även på att göra en mängd smärre förbättringar och åtgärda en del brister.
Läs mer
I den här versionen introducerar vi helt nya gränssnitt för att lista assistansberättigade och personal med mer synlig information och förbättrade filtreringsmöjligheter. Vi förenklar och förtydligar vyn för rapportering till Försäkringskassan och vi inför en ny statistikvy, plus en del annat smått & gott.
Läs mer
I den här versionen introducerar vi möjligheten att skicka påminnelser till assistenter som missat att närvaroregistrera sina pass eller signera sin assistanstid. Vi har även gjort en övergripande uppfräschning av gränssnittets design och förbättrat användarupplevelsen ytterligare.
Läs mer
I den här versionen satsar vi på att förbättra användarupplevelsen i Coordinare genom att förenkla och göra gränssnittet tydligare. Vi introducerar även nya rapportfunktioner och en del annat smått & gott.
Läs mer
I den här versionen förbättrar vi och utökar kommunrapporterna, introducerar versionsnyheter på ett nytt sätt och gör det lättare för er kunder att kontakta oss. Till nyheterna hör också möjligheten att hantera utökning i väntan på beslut samt att det blir lite smidigare för er som behöver använda FK3059.
Läs mer