Så visar du som är assistent kundens schema

Steg 1 - Öppna huvudmenyn genom att peka på de tre strecken uppe till höger

Passlista och menyknapp

Steg 1


Steg 2 -  Välj kund och gå till Assistansschema

Välj kund och assistansschema

Steg 2 - Klicka på "Assistansschema"

Om du arbetar för flera kunder kan det hända att du kan välja att visa assistansschemat för fler än en person, i så fall måste du först välja kund och därefter klicka på "Assistansschema". Du kan behöva "fälla ut" menyalternativen genom att peka på rubriken eller nedåtpilen.

Klart

Schema i mobil enhet

Använd gärna mobilen i liggande läge för att se schemat bäst.