Visselblåsarlagen ger stärkt skydd för visselblåsare

EU:s visselblåsardirektiv (EU 2019/1937) ger stärkt skydd för den som slår larm om missförhållanden på en arbetsplats, samt ställer krav på en intern visselblåsarfunktion.

Sveriges regering har föreslagit att EU:s visselblåsardirektiv ska införas genom en ny lag som föreslås träda i kraft 2021-12-17.

Den nya lagen ersätter enligt förslaget den tidigare lag som skyddar arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet (Lag 2016:749). Den nya lagen innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på en arbetsplats förstärks ytterligare, samt att fler omfattas av skyddet.

Direktivet ställer krav på att en intern rapporteringskanal införs hos alla privata företag med fler än 50 anställda och alla offentliga verksamheter. Genom den interna kanalen ska arbetstagare kunna slå larm om missförhållanden skriftligt, muntligt eller genom ett fysiskt möte. De personer som är utsedda av arbetsgivaren att ta emot larmen ska kunna meddela uppgiftslämnaren att rapporten är mottagen och även återkoppla hur missförhållandet följts upp.

Sekretess och och tystnadsplikt ska gälla för uppgift om den som visselblåser. Även om direktivet inte uttryckligen ställer krav på att uppgiftslämnaren ska kunna vara anonym, är det att föredra om den möjligheten finns.

Visselblåsarfunktion i Coordinare

En assistansberättigad behöver i många fall 10-15 assistenter för att bemanningen ska kunna lösas, vilket innebär att anordnare av personlig assistans snabbt kommer upp i fler än 50 anställda - även om företaget i övrigt är litet, och många gånger endast drivs av en engagerad närstående till någon av brukarna. Därför är det extra glädjande att Coordinare kan hjälpa våra kunder, små som stora, att uppfylla kraven om visselblåsarfunktion som ställs i den nya lagen.

Funktionen kommer ge assistansanordnare som använder Coordinare möjlighet att ta emot anmälningar om missförhållanden samt kommunicera med och återrapportera till uppgiftslämnaren enligt direktivets föreskrifter - även om uppgiftslämnaren väljer att vara anonym.

Det här innebär att våra kunder inte behöver införskaffa ett separat system för uppgiftslämning.

Coordinare är ett verksamhetssystem för anordnare av personlig assistans, med funktioner för schemaläggning, tidsredovisning, dokumentation och journalföring.