Anställningar

Administrera enkelt assistenternas anställningar med alla nödvändiga uppgifter, inställningar och funktioner nära till hands.

E-IOA (Elektronisk Information Om Assistent)

Skicka in digital, BankID-signerad anmälan från arbetsgivare med uppgifter om personlig assistent (motsvarande FK3066) till Försäkringskassans e-tjänst E-IOA.

Anmälan från arbetsgivare (FK3066)

Ladda ned förifylld blankett för påskrift och inlämning till Försäkringskassan. När blanketten är postad kan den markeras som skickad i Coordinare.

Hantera förändrade anställningsvillkor

Tack vare att varje anställning har ett start- och slutdatum kan assistentens anställningsvillkor justeras över tid med bibehållen historik genom att lägga upp en ny anställning när villkoren förändras.

Stöd för både fast och förmodad/garanterad sysselsättningsgrad

Du som arbetsgivare avgör vilken modell som ska användas för att ange sysselsättningsgrad.

Automatisk beräkning av sysselsättningsgrad baserad på genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka

Och vice versa

Mallar per arbetsgivare för att styra tillgängliga inställningar och förinställda värden

Behörigheter

Assistenters särskilda behörigheter för specifik kund, exempelvis behörighet att se schema, ställs in här.

En mängd olika sökfilter gör det lättare att hitta bland anställningarna