Anställningsavtal
Nyhet

Generera kompletta anställningsavtal i PDF-format som signeras med BankID eller manuell påskrift.

Generera avtal som signeras med BankID

Generera avtal för manuell påskrift

Inkluderar rader för namn, namnförtydliganden och underskrifter.

Skicka begäran om signering till assistenten.

Signerande part kan välja att avböja signatur

Förhandsgranska avtal

Avtal anpassade för utskrift

Notiser via e-post informerar och påminner berörda parter under signeringsprocessens gång

Följ signeringsprocessens status i gränssnittet

Filtrera fram anställningar vars avtal har en viss status

T ex de som väntar på arbetsgivarens signatur

Avtalsdokument med arbetsgivarens logotyp

Säker förvaring av avtalsdokument

Både aktuella och tidigare versioner

Assistenten har tillgång till sina anställningsavtal direkt i webbappen.