Anteckningar

Notera enkelt överenskommelser, önskemål och annat som annars är lätt att glömma.

Samlad information

All information som rör den anställde sparas samlat och blir lätt att hitta