Ärendehantering
Kommer snart

Med Coordinares ärendehanteringsfunktioner får du möjlighet att ta emot och hantera ärenden på ett smidigt sätt - allt från vardagliga interna ärenden av olika slag till visselblåsaranmälningar.

Samarbeta och kommunicera kring ärenden

Tilldela ärenden till ansvariga personer

Kategorisera ärenden

Prioritera ärenden

Ange förfallodatum

Ha koll på ärendehistorik

Ta emot och hantera visselblåsaranmälningar