Ärendehantering

Med Coordinares ärendehanteringsfunktioner får du möjlighet att ta emot och hantera ärenden på ett smidigt sätt - allt från vardagliga interna ärenden av olika slag till visselblåsaranmälningar.

Exempel på hur ett ärende kan se ut i Coordinare.

Exempel på information som kan hanteras i ett ärende.

Exempel på hur ett ärendes kommentarsfält kan se ut i Coordinare.

Ärenden har ett kommentarsfält där handläggare och övriga inblandade i ärendet kan kommunicera med varandra.

Dokumentera information i ärenden

Samarbeta och kommunicera kring ärenden

Kategorisera ärenden

Prioritera ärenden

Ange status

Tilldela ärenden till ansvariga personer

Ange vem eller vilka ärenden gäller

Ange förfallodatum

Notiser till ansvariga och berörda personer när ärenden tillkommer, uppdateras eller kommenteras

Ta emot och hantera visselblåsaranmälningar

Möjlighet till interna kommentarer som bara är synliga för den egna personalen

Kraftfull sök- och filtreringsfunktion

Exportera data till JSON, CSV och Excel