Assistans vid sjukhusvistelse

Kryssa i de pass som utförts på sjukhus

Tidrapport fylls i korrekt

Tidrapporten redovisar automatiskt om assistans har utförts på sjukhus

Om assistans på sjukhus är beviljat redovisas tiden till Försäkringskassan som fakturerbar