Assistansberättigades schema

Behörighet styr

Assistenten kan ges behörighet att se schemat för utvalda assistansberättigade denne arbetar för

Assistenter kan se kollegors pass

Ofta vill assistenten veta vem som arbetar före och efter en själv