Assistansschema

Hantera och överblicka kundens aktuella assistanschema med full kontroll över assistenternas arbetstider och nyttjad assistanstid.

Schemalägging av pass

Lägg till nya pass eller justera pass som redan är schemalagda genom att dra och släppa i kalendern.

Tillgång till flera olika schemavyer

Välj mellan bland annat veckovy, månadsvy, 4-dagarsvy och listläge.

Hantera frånvaro  

Hantera frånvaro både från enskilda pass och över längre perioder.

Registrera tidsavvikelser

Registrera tidsavvikelser som inte assistenterna själva rapporterat in i systemet.

Automatiska schemakontroller  

Kontrollfunktionerna i assistansschemat bevakar kontinuerligt att schemaläggningen följer arbetstidsreglerna.

Assistansbeslut  

Schemalägg inom aktuella assistansbeslut och ha full koll på nyttjad assistanstid.