Assistansschema

Skapa pass genom "drag-och-släpp"

Bra överblick i kalendern

Flytta och justera pass

Arbetsledare kan registrera tidsavvikelser