Beslut

Coordinare hanterar beslut om assistans och insatser inom ramen för SFB, LSS, SoL och HSL. Med hjälp av beslutstyper, beslut och beslutsperioder är det enkelt att löpande ha koll på kundernas beviljade och nyttjade assistans, oavsett lagrum och huvudman.

Stöd för alla typer av beslut

Coordinare hanterar beslut om assistans och insatser inom ramen för SFB, LSS, SoL och HSL.

Nyttjad och beviljad assistanstid

Ange beslutperiodens beviljade tid så kan Coordinare presentera hur mycket tid som kvarstår i kundens beslutsöversikt och i assistanschemat medan du arbetar.

Automatisk omräkning av beviljad tid

Coordinare räknar automatiskt om beslutsperiodens beviljade tid från timmar och minuter per vecka till totalt antal timmar för hela perioden och vice versa.

Information om beslutet

Förutom beslutade timmar visas ytterligare information som är bra att ha nära till hands, så som beslutsfattare och dennes kontaktuppgifter

Sjukhusvistelse

Om sjukhusvistelse är beviljat redovisar Coordinare automatiskt assistans utförd på sjukhus till Försäkringskassan

Försäkringskassan SFB

För kunder med beslut från Försäkringskassan kan assistenternas tider signeras med BankID och skickas in digitalt via Försäkringskassans elektroniska tidsredovisning för assistansersättning (ELT).