Dokumentarkiv

Samla alla dokument med koppling till den anställde.

Coordinares dokumentarkiv gör det enkelt att hålla ordning på och samla alla viktiga dokument och avtal som hör till varje uppdrag.

Ladda upp dokument i valfritt format

Man kan ladda upp PDF-dokument såväl som Word- och Excel-filer

Behörighet styr åtkomst

Vissa kategorier är bara åtkomliga av personal med utökad behörighet

Kategoriserat enligt branschens behov

Dokumentarkivet är indelat i kategorier efter assistansbranschens behov.

Beskriv dokumentets innehåll

Vid behov kan dokumentets innehåll beskrivas i textrutan.