Elektronisk räkning till Försäkringskassan (E-RÄK)

Skicka in räkningen elektroniskt via Försäkringskassans nylanserade e-tjänst E-RÄK för inlämning av uppgifter om utförd assistans och redovisning av assistansersättning.

Coordinare är fullt integrerat med den nya tjänsten vilket gör det möjligt för anordnaren att enkelt förbereda månadens räkning med hjälp av underlag från systemet och för kunden (eller dess eventuella ställföreträdare) att granska och lämna in den med några få knapptryckningar. Räkningen signeras digitalt hos Försäkringskassan i samband med inlämning.

Gränssnitt för att fylla i, klarmarkera (låsa), granska och lämna in e-räkning till Försäkringskassan.

Anordnarens arbetsledare har redigeringsbehörighet och kan förbereda samt klarmarkera räkningen.

Kunder och dess eventuella ställföreträdare i form av vårdnadshavare, gode män och förvaltare med inloggning till systemet kan granska och lämna in räkningen.

Kunder som själva är anordnare och har arbetsledarroll i systemet kan förbereda, klarmarkera, granska och lämna in sin egen räkning.

Arbetsledare som även är legal företrädare för kunden kan förbereda, klarmarkera, granska och lämna in kundens räkning.