Elektronisk tidsredovisning till Försäkringskassan (ELT)

Tidredovisningar genereras automatiskt baserat på schemalagd tid, signeras med BankID och skickas sedan elektroniskt till Försäkringskassan.

Signering med BankID

Både assistenter och anordnare kan signera tidsredovisningarna med BankID

Signera och skicka flera tidsredovisningar åt gången

Tidsredovisningar som signerats av assistenten signeras av anordnaren och skickas till Försäkringskassan med några få klick.

Tydlig status för rapporteringen  

Det är hela tiden enkelt att se var i processen en viss kunds rapportering befinner sig.

Bra överblick över rapporteringen

Få bra överblick över rapporteringen med alla kunder med sina respektive assistenter samlade i en och samma översiktsvy.

FK3059  

Naturligtvis hanterar systemet även rapportering via pappersblankett.

Stöd för assistansberättigade som anställer själv  

Coordinare hanterar den särskilda rapporteringen som gäller för assistansberättigade som anställer själv.