Frånvarohantering

Arbetsledare registrerar t.ex. sjukfrånvaro och VAB i kalendern

Frånvaro för längre perioder