Integration med lönesystem

Skicka den anställdes tider till lönesystemet med en knapptryckning

Anställda kommer enkelt åt sina lönebesked

Partners

Coordinare är integrerat med Cronas lönesystem Crona Lön.