Integration med lönesystem

Skicka den anställdes tider till lönesystemet med en knapptryckning

Anställda kommer enkelt åt sina lönebesked