Kravprofil för rekrytering

Den assistansberättigades särskilda önskemål och krav om personalen registreras i Coordinares kravprofil

Underlättar vid rekrytering

Den som arbetar med rekrytering har lättare att matcha lämpliga sökanden när kundens önskemål och krav finns lätt till hands

Kundens behov

Om kunden har behov av assistenter med särskild kompetens kan det anges här