Kundens funktioner

Kund med eget användarkonto kan se sitt schema, alla schemalagda assistenter och assistenternas kontaktuppgifter samt ha koll på nyttjad och kvarvarande assistanstid.

Assistansschema
Nyttjad och kvarvarande assistanstid
Kontaktuppgifter
Läs mer