Närvaroregistrering

Assistenter registrerar närvaro för arbetade pass

Med mobil, surfplatta eller dator

Assistenten kan själv registrera tidsavvikelser

Avvikelsen visas i assistentens passlista med status "väntar på hantering" tills dess att den blir godkänd av anordnaren.

Assistenten ser i sin passlista om avvikelsen blir godkänd

När avvikelsen blivit godkänd kan assistenten se att den registrerats som ett arbetat pass vid ökad arbetstid, eller som ett frånvaropass vid minskad arbetstid.