Schemakontroller

Med Coordinares automatiska schemakontroller kan du försäkra dig om att ditt schema uppfyller de krav som ställs av arbetstidslagen och kollektivavtal.

Kontroller sker samtidigt som du arbetar med schemaläggningen

Kvarvarande beslutade timmar uppdateras löpande

En varningstriangel tänds vid regelöverträdelse

Varningen tänds automatiskt, och uppmärksammar användaren på fel så snart det uppstår.

Kontrollerar schema mot lag och kollektivavtal

Coordinare håller koll på och varnar vid överträdelser för dygnsvila, veckovila, tillåten väntetid och arbetstid. I grundschemat ser du löpande uppdaterad tjänstgöringsgrad för varje assistent, alltmedan pass läggs till eller tas bort.

Förhindrar krockande pass

Eliminerar risken att en assistent blir schemalagd dubbelt, oavsett om det är genom olika företag eller hos olika assistansmottagare

Kontrollerar arbetstid mot beräkningsperiod