Schemaläggning

Schemalägg assistansen med drag-och-släpp-teknik

Grundschema

Grundschemat (schemamallen) är grunden till assistansschemat. Det innehåller den planerade ordinarie tiden, och består av en eller flera veckor. Grundschemat appliceras till assistansschemat och repeteras där löpande under viss period.

Assistansschema

Assistansschemat är gällande schema som också mynnar ut i arbetsscheman för assistenterna. Vid behov kan assistansschemat kompletteras och ändras för enstaka dagar eller perioder. Här hanteras även frånvaro, extrabemanning och andra speciella händelser.

Tillfällig utökning

Enkel hantering av kommunal utökning. Självklart finns tillhörande rapporter och faktureringsunderlag.

Utökning i väntan på beslut

Fungerar på samma sätt som tillfällig utökning, och har naturligtvis en motsvarande rapport.

Kontroll

Tydlig presentation av arbetstider, tjänstgöringsgrad och eventuella regelöverträdelser. Det bästa av allt är att informationen uppdateras ögonblickligen och visas medan du arbetar, helt automatiskt!

Överblick

I Coordinares scheman ges användaren en tydlig överblick över såväl schemalagda pass som frånvaro och arbetstider. För att fokusera på en eller ett par enskilda assistenters tider kan övriga assistenter kryssas ur, vilket gör att deras pass döljs. I assistansschemat visas även nyttjad och kvarvarande assistanstid jämfört med beslutet.