Spärra schema

Drag-och-släpp

Drag ut ett spärrblock på samma sätt som pass skapas

Spärra del av dag eller hela dagar

Förhindrar att pass skapas

Spärrad tid gör att pass inte kan skapas just där, oavsett om det är vikariepass eller vanliga pass som ska schemaläggas