Tidrapporter
Nyhet

En helt ny tidrapporteringsfunktion som gör det möjligt att rapportera till samtliga huvudmän inom personlig assistans med digitalt (eller manuellt) signerade tidrapporter.

Rapporteringen sker genom en och samma överskådliga vy i Coordinare som sammanställer tiderna att rapportera för perioden, fördelade över aktuella rapporttyper och assistansbeslut. Räknare intill respektive rapporttyp visar hur många kunder som väntar på att rapporteras och övergår till klarmarkeringar när rapporteringen är slutförd.

Assistenten signerar sin tidsredovisning med BankID även när den ingår i en tidrapport till kommun eller region.

Assistenten signerar sin tidsredovisning med BankID även när den ingår i en tidrapport till kommun eller region.

Anordnarens elektroniska signatur av den slutgiltiga tidrapporten, som den kan se ut vid rapportering till kommun eller region. Tidrapporten består av kundens räkning och assistenternas tidsredovisningar sammanfogade i ett och samma dokument.

Anordnarens elektroniska signatur av den slutgiltiga tidrapporten, som den kan se ut vid rapportering till kommun eller region. Tidrapporten består av kundens räkning och assistenternas tidsredovisningar sammanfogade i ett och samma dokument.

Samlad vy för alla typer av tidrapporter  

Tydlig status för kundernas rapportering  

Det är enkelt att se var i processen kundernas rapportering befinner sig.

Elektronisk tidsredovisning till Försäkringskassan (ELT)  

Tidsredovisning till Försäkringskassan via blankett FK3059  

Elektronisk inlämning av räkning till Försäkringskassan (E-RÄK)  

Inlämning av räkning till Försäkringskassan via blankett FK3057  

Tidrapporter till kommuner och regioner i PDF-format som signeras med BankID eller manuell underskrift  

Täcker in LSS, SoL, tillfällig utökning, utökning i väntan på beslut, sjukfaktureringsunderlag och HSL.

Anpassade tidrapporter för interna eller andra särskilda ändamål  

Använd filter för att ta fram precis det underlag du behöver.