Utökad assistanstid

Schemalägg pass som utökad assistanstid

Coordinare hanterar både tillfällig utökning och utökning i väntan på beslut

Rapportera utökningen till kommunen

Rapporter för tillfällig utökning och utökning i väntan på beslut är enkla att ta fram, för rapportering och fakturering till aktuell kommun.