Löneunderlag

Interaktivt - klicka i rapporten för att visa pass i schemat

Se vem som vikarierat och vem som varit vikarie

Automatisk redovisning av OB och väntetidsnivåer

Skicka den anställdes tider till lönesystemet med en knapptryckning
Anställda kommer enkelt åt sina lönebesked
Läs mer