Sjukfaktureringsunderlag

Kompletta underlag för fakturering av kommunen

Detaljerade utskrifter av sjukfaktureringsunderlag

Detaljerade utskrifter

Rapport över sjukfrånvaro som ska faktureras kommunen

Automatisk uträkning av sjukersättning

Tar hänsyn till om vikarie finns

Sjukfrånvaro redovisas endast som fakturerbar om den frånvarande blivit ersatt av en vikarie, enligt gällande regler

Stöd för assistansberättigade som anställer själv  

Coordinare hanterar den särskilda rapporteringen som gäller för assistansberättigade som anställer själv.