Sjukfaktureringsunderlag

Rapport över sjukfrånvaro som ska faktureras kommunen

Automatiskt uträkning av sjukersättning

Tar hänsyn till om vikarie finns

Sjukfrånvaro redovisas endast som fakturerbar om den frånvarande blivit ersatt av en vikarie, enligt gällande regler

Detaljerad rapport

Rapporten är detaljerad och redovisar förväntad ersättning för såväl OB som väntetid och beredskap. För dag 15-180 förväntas endast semesterlönekostnad.