Schema

Med Coordinares schemafunktioner blir det smidigt och enkelt att schemalägga assistansen, hantera frånvaro och se till att regler efterföljs.

Skapa schemamallar för en eller flera veckor
Grundschemat kan upprepas över tid
Läs mer
Skapa pass genom "drag-och-släpp"
Bra överblick i kalendern
Flytta och justera pass
Arbetsledare kan registrera tidsavvikelser
Läs mer
Kontroller sker samtidigt som du arbetar med schemaläggningen
Kvarvarande beslutade timmar uppdateras löpande
En varningstriangel tänds vid regelöverträdelse
Kontrollerar schema mot lag och kollektivavtal
Förhindrar krockande pass
Kontrollerar arbetstid mot beräkningsperiod
Läs mer
Arbetsledare registrerar t.ex. sjukfrånvaro och VAB i kalendern
Frånvaro för längre perioder
Läs mer

Assistanstiden kan utökas genom tillfällig utökning eller med utökning i väntan på beslut. Självklart finns tillhörande rapporter.

Schemalägg pass som utökad assistanstid
Rapportera utökningen till kommunen
Läs mer

Markera på passen ifall assistans är utförd vid sjukhusvistelse

Kryssa i de pass som utförts på sjukhus
Tidrapport fylls i korrekt
Om assistans på sjukhus är beviljat redovisas tiden till Försäkringskassan som fakturerbar
Läs mer