Kunder

Coordinare gör det dagliga arbetet med schemaläggning, frånvaro- och vikariehantering, dokumentation och journalföring smidigt och enkelt.

Coordinare hanterar beslut om assistans och insatser inom ramen för SFB, LSS, SoL och HSL. Med hjälp av beslutstyper, beslut och beslutsperioder är det enkelt att löpande ha koll på kundernas beviljade och nyttjade assistans, oavsett lagrum och huvudman.

Stöd för alla typer av beslut
Nyttjad och beviljad assistanstid
Automatisk omräkning av beviljad tid
Information om beslutet
Sjukhusvistelse
Försäkringskassan SFB
Läs mer

Schemalägg assistansen med drag-och-släpp-teknik, rapportera digitalt

Grundschema
Assistansschema
Tillfällig utökning
Utökning i väntan på beslut
Kontroll
Överblick
Läs mer

Samla alla dokument med koppling till kunden.

Ladda upp dokument i valfritt format
Behörighet styr åtkomst
Kategoriserat enligt branschens behov
Beskriv dokumentets innehåll
Läs mer

Journalför utförandet av assistansen med hjälp av Coordinare.

Journalanteckningar
Minnesanteckningar
Arbetsplatsträffar
Avvikelser
Lex Sarah
Arbetsmiljö
Läs mer

Den assistansberättigades särskilda önskemål och krav om personalen registreras i Coordinares kravprofil

Underlättar vid rekrytering
Kundens behov
Läs mer