Personal

Administrera enkelt assistenternas anställningar med alla nödvändiga uppgifter, inställningar och funktioner nära till hands.

E-IOA (Elektronisk Information Om Assistent)
Anmälan från arbetsgivare (FK3066)
Hantera förändrade anställningsvillkor
Stöd för både fast och förmodad/garanterad sysselsättningsgrad
Automatisk beräkning av sysselsättningsgrad baserad på genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka
Mallar per arbetsgivare för att styra tillgängliga inställningar och förinställda värden
Behörigheter
En mängd olika sökfilter gör det lättare att hitta bland anställningarna
Läs mer

Generera kompletta anställningsavtal i PDF-format som signeras med BankID eller manuell påskrift.

Generera avtal som signeras med BankID
Generera avtal för manuell påskrift
Skicka begäran om signering till assistenten.
Signerande part kan välja att avböja signatur
Förhandsgranska avtal
Avtal anpassade för utskrift
Notiser via e-post informerar och påminner berörda parter under signeringsprocessens gång
Följ signeringsprocessens status i gränssnittet
Filtrera fram anställningar vars avtal har en viss status
Avtalsdokument med arbetsgivarens logotyp
Säker förvaring av avtalsdokument
Assistenten har tillgång till sina anställningsavtal direkt i webbappen.
Läs mer

Notera enkelt överenskommelser, önskemål och annat som annars är lätt att glömma.

Samlad information
Läs mer

Samla alla dokument med koppling till den anställde.

Ladda upp dokument i valfritt format
Behörighet styr åtkomst
Kategoriserat enligt branschens behov
Beskriv dokumentets innehåll
Läs mer

Skicka påminnelser till assistenter som missat att närvaroregistrera sina pass eller signera sin assistanstid.

Påminn alla med en knapptryckning
Filtrera fram eget urval
Skicka enstaka påminnelser
Överblicka rapporteringsstatus
Överblicka påminnelsestatus
Läs mer

Arbetstid kontrolleras mot assistenternas beräkningsperioder

Bläddra enkelt mellan perioder
Flera assistansberättigade visas
Läs mer

All information Coordinare har kännedom om och som behövs till ett arbetsgivarintyg nås med ett klick

Välj enkelt anställning
Informationen uppställd enligt standard
Även väntetid och OB
Läs mer
Drag-och-släpp
Spärra del av dag eller hela dagar
Förhindrar att pass skapas
Läs mer